ADN Girona

Serveis

Atenció individualitzada en el centre terapèutic

Atenció individualitzada en el centre terapèutic

Sessions d'intervenció individualitzada al nostre centre terapèutic. El nombre de sessions depèn de les necessitats de l’infant i s’acorda prèviament amb els familiars.

En aquestes sessions es treballa la comunicació i interacció social, l’autonomia, les conductes contextualment inapropiades, àrees d’àmbit academic i de caire logopèdic depenent de les necessitats de l’infant.

Atenció en el context natural

Intervenció intensiva al domicili de l’infant per treballar les àrees de dificultat i per generalitzar aprenentatges nous amb tots els membres del nucli familiar. Aquest treball es porta a terme mitjançant objectius trimestrals que es consensuen entre els educadors i els familiars de l’infant.

Grups d’habilitats socials al centre terapèutic

Grups d’habilitats socials al centre terapèutic

Els grups d'habilitats socials es formen escollint nens i nenes amb nivells cognitius i comunicatius similars.Es treballen habilitats específiques de caire social com els torns, normes socials, teoria de la ment, i aprenentatges social per millorar la interacció tant amb adults com amb els iguals, facilitant la inclusió i la iniciació social a altres contextos.

Recolzament a l’escola per a facilitar la inclusió

Seguiment periòdic i coordinació amb els educadors de l’escola ordinària o especial per assessorar, donar pautes i compartir recursos efectius tant a l’àmbit escolar com al terapèutic. Observació, intervenció i millora de conductes contextualment inapropiades. Adaptació de les activitats escolars i dels espais físics per promoure l’autonomia i la inclusió.

Perfil Sensorial

Perfil Sensorial

Un nombre important de persones amb autisme poden presentar hiper o hipo sensibilitat sensorial que es manifestarà en conductes determinades.

Aquestes poden suposar una dificultat per seguir els aprenentatges escolars o per assolir els objectius mínims d'autonomia. La nostra terapeuta ocupacional portarà a terme un perfil sensorial per descobrir en quines àrees el nen presentarà dificultats o necessitats concretes: a nivell auditiu, motriu, vestibular, propioceptiu, olfactiu o visual.

A partir d'una dieta sensorial individualitzada es milloraran totes aquestes àrees.

Suport en la transició d'una escola a una altra

Suport en la transició d'una escola a una altra

Assessorament i proporció d’eines i suport per transicionar d’una escola a una altra. Per exemple, de l’escola bressol a primària, o de primària a secundaria.

Recolzament a les famílies

Recolzament a les famílies

Reunions periòdiques amb els familiars dels infants per proporcionar eines, idees i tècniques que es puguin traslladar al context familiar. Aquestes eines tenen com a finalitat facilitar el dia a dia de la familia per millorar la qualitat de vida de tots i promoure l’autonomia de l’infant a casa.

Mares i pares, a partir d'ara no esteu sols!

Dificultats en la ingesta d’aliments

Dificultats en la ingesta d’aliments

La nostra terapeuta ocupacional proporcionarà eines i recursos per millorar l'acceptació de nous aliments i d'una dieta variada. Un perfil sensorial previ ens marcarà les àrees sensorials que s'han de prioritzar en aquesta intervenció.

Acompanyament de les families en el procés diagnòstic

Assesorament i derivació a aquelles families que desitgin obtenir un estudi diagnòstic de l’infant en un centre de confiança especialitzat en proves diagnòstiques. La informació que s’obté d’aquest estudi es comparteix amb nosaltres per poder acompanyar a la familia en tot el procés i decidir quin tipus d’intervenció es portarà a terme i de quina manera.

Coordinació amb altres professionals i educadors de l’entorn de l’infant

Coordinació amb altres professionals i educadors de l’entorn de l’infant

Coordinació i/o compartir objectius amb l’EAP, CDIAP, SEETDIC, CESMIJ, neuròlegs, pediatres, psiquiatres, psicòlegs i altres professionals que també tractin amb l’infant per portar a terme una intervenció efectiva i sistemàtica.

Formació tècnica i de support per a mestres, pares i altres professionals

Formació tècnica i de support per a mestres, pares i altres professionals

Organització de cursos, seminaris i xerrades per formar a pares i a professionals que tractin amb persones amb dificultats i/o a persones dins de l’espectre autista.

Consulteu l'apartat de formació.