ADN Girona

Estratègies Visuals

Estratègies Visuals

Existeixen moltes estratègies visuals que podem utilitzar quan treballem amb persones amb un Trastorn de l’Espectre Autista. Detallem algunes de les imprescindibles:

Horari Visual

Representació gràfica (pictogrames o fotos) de les diferents activitats i moments del dia. Es concretarà tant com sigui necessari.

Sistema de Treball

Presentació amb fotografia o pictograma del que s’espera dels nens. El sistema més senzill serà “Ara Treballem i després Ordinador” (assumint que l’ordinador és un reforçador per al nen).

Medaller

Sistema Visual on indicarem quantes medalles (o fitxes, estrelles, somriures…) ha recollit el nen durant un període concret de temps, per exemple durant el matí, o durant tot el dia a classe. Al final d’aquest període es farà un recompte i s’indicarà mitjançant una llegenda, a què correspon un nombre determinat de medalles.

Per exemple 4 medalles = escoltar música durant 5 minuts, 6 medalles = jugar a pilota durant 10 minuts.