ADN Girona

Trastorns Espectre Autista (TEA)

Trastorns Espectre Autista (TEA)

L’Autisme és un trastorn o condició que afecta de per vida a nens i nenes. En boca de persones autistes: “que dificulta la comprensió del món i de tot allò que ens envolta”. Es parla de Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) perquè tot i que les persones amb autisme comparteixen dues àrees de dificultats, la seva condició els pot afectar de manera molt diferent.

Algunes persones amb autisme poden portar una vida més independent mentre que d'altres necessitaran algun tipus de suport especialitzat. Les principals dificultats de les persones amb TEA s’organitzen en dues àrees segons el DSM-V (manual diagnòstic americà):

  • Dificultats sociocomunicatives (tant en la comunicació com en la interacció social)
  • Conductes rígides i repetitives.

Per a més informació dirigiu-vos al menú principal, en la secció "Què és l'Autisme?"