ADN Girona

Formació equip ADN

Actualment els professionals del nostre centre s'estàn formant en aquestes àrees:

  • Formació en Psicologia Sistèmica per millorar l'atenció i el suport a familiars.

Sistèmica

  • El director del nostre centre ADN Girona s'està certificant en la metodologia DENVER.

DENVER