ADN Girona

Col·laboracions

ADN Girona compta amb la col·laboració de les següents institucions i entitats:

Coadi

Universitat de Girona

Universitat Oberta de Catalunya

BJ Adaptaciones

Col.legi de Logopedes de Catalunya

Asociación Española de Profesionales del Autismo

Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología

Universitat Ramon Llull

Associació Viu Autisme